Cenovnik

Postanite član kluba, godišnja članarina je 1.500din za uplate do 01. Avgusta

Cene zakupa terena u klubu Pop Court u letnjem periodu od Aprila do Oktobra iznose:

Cena terena za Članove Kluba

Zona 1 pocinje od 07h do 17h

1h je 700din

Zona 2 pocinje od 17h do 24h

1h je 800din

Cena terena za klubske Trenere

Zona 1 pocinje od 07h do 17h

1h je 600din

Zona 2 pocinje od 17h do 24h

1h je 700din

* Treneri imaju obavezu da uplate godisnju clanarinu za decu koji treniraju kako bi ostvarili popust za terene

Dodatni troskovi

Za korisnike terena kao fizička lica

* Doplata za halu je 600din po satu cena je integrisana u ceni termina u hali

* Renta Tenis reketa je 200din sat po reketu - loptice gratis

* Španovanje žica na reketu 600din po reketu

Cena terena za Goste kluba

Zona 1 pocinje od 07h do 17h

1h je 900din

Zona 2 pocinje od 17h do 24h

1h je 1100din

Za firme, strance, strane trenere:

- 1500din za 1h za otvorene terene

- 2000din za 1h za pokrivene terene

- 2500din za 1h u zimskom periodu

Cene zakupa terena u klubu Pop Court u zimskom periodu od Novembra do Aprila iznose:

Cena zakupa terena u zimskom periodu:

1600din za 1h za termine do 13h

1800din za 1h za termine od 13-17h i posle 21h

2000din za 1h za termine od 17-21h

Dodatne informacije:

* Svi korisnici sa izmirenom članarinom za tekucu godinu i otvorenim elektronskim nalog
osrvaruju popust od 100 do 300 dinara po satu.

* TC PopCourt zadrzavam pravo korekcija rasporeda u slučaju kada klub organizuje turnir.